Geschreven door: | Toegevoegd op: | Categorie:

LANDGRAAF - Een van de bedenkers van de Missverkiezing Parkstad gaat volgend jaar van start met een nieuw regionaal evenement, het 'Parkstad Leedjes Konkoer'. De bedoeling van dit evenement is om carnavalsliedjes uit de Parkstad-gemeentes (ook de gemeente Nuth), te laten strijden om de felbegeerde 'Parkstad Sjlager' en op die manier de beste regionale vasteloavesliedjes bij elkaar te brengen.

Waarom dit konkoer? Ook in de Parkstad-gemeentes leeft carnaval ontzettend. De organisatie wil een frisse kijk geven op zowel de moderne als op het alom bekende vasteloaveswerk. Ieder jaar een nieuwe jury en niet steeds dezelfde mensen die beslissen wat goed is en wat niet. Ook wil men werken met een jury die niet in de zaal aanwezig zal zijn. Dat betekent dus een oordeel over het liedje zelf en niet over het optreden en de show op het podium.

Inschrijvingen De organisatie is op zoek naar deelnemers. In totaal is er plaats voor maarliefst twintig composities. Veel van de kandidaten zullen inmiddels al jaren meedoen aan plaatselijke vasteloavend-leedjeskonkoersen, maar niets is natuurlijk zo leuk dan je te presenteren als de winnaar van de 'parkstadsjlager'. Inschrijven is momenteel via internet mogelijk op de website www.schunken.nl. Daarnaast kunnen deelnemers bellen met het nummer 045 531 12 83.

Initiatiefnemers Het 'Parkstad Leedjes Konkoer' is een idee afkomstige van Hubert Schunken. Met dit konkoer wil hij een bijdrage leveren aan een impuls voor specifieke carnavalsliedjes in de Parkstad-gemeentes.

hier onder vind je het regelement

REGLEMENT

PARKSTAD LEEDJES KONKOER 2003

 1. Het Parkstad leedjes Konkoer is een door Nightshift Productions jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor carnavals georiënteerde liedjes, en is alleen mogelijk als u groep uit de parkstad Limburg gemeentes afkomstig is.

 2. Voor deelname komen in aanmerking composities die niet ouder zijn dan 2 jaar en nog niet op een commerciële geluidsdrager zijn uitgebracht, de criteria om mee te doen aan de wedstrijd zijn de volgende:

a. het liedje mag niet ouder zijn dan 2 jaar, b. mag geen samples of melodieën bevatten die uit andere composities zijn, c. moet een vastelaovend karakter hebben, maar vooral verfrissend, d. er zal tijdens de finale live gezongen, worden, e. Het lied zal via een geluidsdrager vertolkt worden, live band is niet mogelijk,

 1. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door (carnavals) muziekverenigingen plaatsvinden.

 2. De inzending geschiedt door het insturen, en met in achtneming van het reglement:

a. het bij dit reglement behorende volledig ingevulde en opgestuurd via e-mail of post (een liedje per inschrijfformulier) correspondentie is alleen mogelijk via e-mail. b. een opname met zang & muziek(demo)van de compositie op geluidsdrager bijvoorbeeld MP3, DCC, CD-ROM, CD of CASSETTE, andere geluidsdragers zijn niet mogelijk.

 1. Nadere bepalingen.

a. De tekst van het liedje dient via e-mail of via post opgestuurd te worden ook kunt u het notenschrift erbij voegen (maar dit is niet verplicht) ook is het mogelijk om de muziek via e-mail in bestaands vorm MP3 op te sturen, hier voor dient u wel even contact op te nemen via dit telefoon nummer (045-5311283) alvorens het op te sturen.

b. Ook dient u een kleine biografie over de groep te schrijven dit voor eventuele publicatie in een tekstboekje.

c. Er dient ten alle tijden een contact persoon aangesteld te worden, die via e-mail bereikbaar is.

d. U dient de formulieren in blokletters in te vullen.

e. Indien er meer dan 20 inzendingen zijn zal een tussen jury de inzendingen beoordelen.

f. Correcte invulling en verzorging van de gegevens betreft de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, wordt de inzending niet in de behandeling genomen.

g. de orkestband dient een week voor het evenement te worden ingediend dit is alleen mogelijk in de volgende bestaands vorm WAV Cd-rom, audio CD, of DCC,

 1. De inzending, zoals omschreven in artikel 4, dient op gestuurd te worden via e-mail info@schunken.nl of naar het volgende adres: Parkstad leedjes konkoer. Kantstraat 54 Postcode 6374 EJ Landgraaf ,de laatste inschrijf datum is nu nog niet bekent. Maar zal in huis en huis bladen bekent worden gemaakt.

 2. de auteursrechten: a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door Nightshift productions. b. Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan de Nightshift produktions ten einde alle verdere activiteiten te ondernemen, die de Nightshift nodig acht ter promotie van dit liedje.

 3. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Nightshift Productions.

 4. Het staat makers en uitvoerenden vrij om meerdere nummers in te zenden. De jury behoudt zich het recht voor om maatregelen te treffen, die er in resulteren dat er zo gevarieerd mogelijk aanbod van uitvoerders en makers gerealiseerd kan worden.

 5. Het oordeel van het Nightshift productions en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 6. Met inzending van het formulier gaan ondergetekenden, mede namens de andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

meer informatie: Nightshift Productions Hubert Schunken of e-mail info@schunken.nl

INSCHRIJFFORMULIER PARKSTAD LEEDJES KONKOER 2003 (uitsluitend in blokletters in te vullen)

Naam liedje:

Plaats waarvoor het liedje uitkomt:

Jaar waarin het liedje geschreven is:

TEKSTDICHTER:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

COMPONIST:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

UITVOERENDE(N):

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon Handtekening

E-MAIL-ADRES: (e-mail adres is verplicht)

Datum:

Bovenstaande inschrijvers hebben kennis genomen van het Reglement van Deelname PARKSTAD LEEDJES KONKOER 2003 en conformeren zich daaraan. Dit houdt in dat voldaan is aan alle in het reglement beschreven inschrijfvereisten, Indien niet voldaan wordt aan alle vereisten wordt de inzending niet in procedure genomen.

PHP took 0.011 seconds to execute.
Posts Folder: ../posts
Images Folder: ../image-uploads
PHP Version: 7.4.33
Alloy v3.2.0
Post ID: parkstad-leedjes-konkoer-de-startblokken

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.